page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZimmermann, Michal Arturovič
dcdateaccessioned2016-08-11T12:10:21Z
dcdateavailable2016-08-11T12:10:21Z
dcdateissued[1926]
dcidentifier000308327
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/7572
dcformatextent116 s.
dclanguagerus
dcpublisherPlamja
dcsubjectczestát a právo - dějiny
dcsubjectengstate and law
dcsubjectczeSeverní Amerika
dcsubjectengNorth America
dctitlerusSojedinennyje štaty Severnoj Ameriky v istorii čelovečenstva 1776-1926
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialPraga
dcrightsopenaccess116 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN