Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2020-11-06T09:49:17Z
dcdateavailable2020-11-06T09:49:17Z
dcdateissued1928
dcidentifier000406120
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18595
dcformatextent262 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengstate and law
dcsubjecthistory of law
dctitleczeNaše právo a stát : sborník k šedesátému výročí založení Spolku československých právníků "Všehrd"
dctitlealternativeczeZákon a právo
dctitlealternativeczePrávní kontinuita po převratu
dctitlealternativeczeNěkolik slov k otázce výkladu právního řádu
dctitlealternativeczeČeské právní knihy v době předhusitské
dctitlealternativeczeUrážka na cti podle českého práva zemského
dctitlealternativeczeKonfiskace a plen v nejstarším českém právu
dctitlealternativeczeNa prahu české konstituce r. 1848
dctitlealternativeczeCasus perplexus
dctitlealternativeczeMiscellanea z římského práva obligačního
dctitlealternativeczeSoudce a občanský zákon
dctitlealternativeczeÚstavní listina a občanský zákoník
dctitlealternativeczePříspěvek k problému subjektivního práva
dctitlealternativeczeVůle rušitele držby
dctitlealternativeczeK otázce autorsko-právní ochrany uměleckého přednesu podle našeho práva
dctitlealternativeczeNeobchodní jmění kupcovo v bilanci
dctitlealternativeczeNěkolik myšlenek z prakse civilního práva procesního
dctitlealternativeczeO notářství
dctitlealternativeczeO významu pomocných nauk trestního práva
dctitlealternativeczeK otázce mezinárodního soudnictví trestního
dctitlealternativeczeO základních právech států
dctitlealternativeczePříspěvek k otázce nařízení contra legem
dctitlealternativeczePolitické strany a veřejný život
dctitlealternativeczePrávní formy zestátnění soukromých drah v našem právním řádě
dctitlealternativeczeZjednodušme veřejný život
dctitlealternativeczeJak uspořádati přednášky o národohospodářské teorii?
dctitlealternativeczeMěnová politika československá
dctitlealternativeczePrávník v podnicích hospodářské lidovlády
dctitlealternativeczeMezinárodní právo práce
dctitlealternativeczeNa jakých právních zásadách by měl býti vybudován zákon o kolektivních smlouvách pracovních
dctitlealternativeczeVývoj sociálního pojištění v Československu
dctitlealternativeczeVystěhovalecká politika republiky Československé
dctitlealternativeczeNěkolik myšlenek o pravidelnostech řídících lidské konání
dctitlealternativeczeSrážková daň v Německu
dctitlealternativeczeKontumace v řízení daňovém
dctitlealternativeczeProblémy obecních veřejných příjmů
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01