page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrdina, Josef
dcdateaccessioned2021-12-07T15:34:22Z
dcdateavailable2021-12-07T15:34:22Z
dcdateissued1921
dcidentifier000599786
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30435
dcformatextent64 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczeelektrárny
dcsubjectczeelektrická energie
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengelectric power plants
dcsubjectengelectric power
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeČSL. právo elektrárenské
dctitlealternativeczeČeskoslovenské právo elektrárenské
dctypeostatni-pravni-fond
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN