SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLoon, Hendrik Willem van
dcdateaccessioned2016-08-11T12:06:51Z
dcdateavailable2016-08-11T12:06:51Z
dcdateissued1929
dcidentifier000276049
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1278
dcformatextent467 s.
dclanguagecze
dcpublisherB. Kočí
dcsubjectczelidstvo -- dějiny
dcsubjectczefeudalismus
dcsubjectczekřížové výpravy
dcsubjectczenáboženství
dcsubjectczenovověk
dcsubjectczerenesance
dcsubjectczespolečnost
dcsubjectczestarověk
dcsubjectczestředověk
dcsubjectczeRusko
dcsubjectczestarověké Řecko
dcsubjectczestarověký Řím
dctitleczeDějiny lidstva
dctitlealternativeengStory of mankind
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dccontributortranslatorKočí, Čeněk
dcrightsopenaccess467 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN