SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T15:13:58Z
dcdateavailable2017-05-31T15:13:58Z
dcdateissued1924
dcidentifier000293620
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12869
dcformatextent327 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem československého akademického spolku Právník
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczeprávní jednání
dcsubjectczesmluvní podmínky
dcsubjectczesplnění závazku
dcsubjectczeveřejný příslib
dcsubjectczezánik závazků
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengsecurities
dcsubjectenglegal proceedings
dcsubjectengextinguishment of obligations
dcsubjectenglaw of obligations
dctitleczeObligační právo. [I.], Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess327 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN