page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T15:16:53Z
dcdateavailable2017-05-31T15:16:53Z
dcdateissued1933
dcidentifier000293621
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12873
dcformatextent323 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem československého akademického spolku Právník
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczecenné papíry
dcsubjectczeobčanskoprávní smlouvy
dcsubjectczeprávní jednání
dcsubjectczesmluvní podmínky
dcsubjectczesplnění závazku
dcsubjectczeveřejný příslib
dcsubjectczezánik závazků
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengsecurities
dcsubjectenglegal proceedings
dcsubjectengextinguishment of obligations
dcsubjectenglaw of obligations
dctitleczeObligační právo. [I.], Obecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků
dctitlealternativeczeObecné nauky o právních jednáních obligačních a o splnění závazků
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcdescriptionedition2. přeprac. vyd.
dcrightsopenaccess323 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN