page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-05-31T15:22:37Z
dcdateavailable2017-05-31T15:22:37Z
dcdateissued1926
dcidentifier000293622
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12877
dcformatextent195 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem československého akademického spolku Právník
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedarovací smlouvy
dcsubjectczekupní smlouvy
dcsubjectczenájemní smlouvy
dcsubjectczeobchodní smlouvy
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczesměnné smlouvy
dcsubjectczesmlouva o dílo
dcsubjectczesmlouva o půjčce
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectczespolečenská smlouva
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczenakladatelské smlouvy
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengpurchasing contracts
dcsubjectengtrade agreements
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectengcontracts for work and labor
dcsubjectengcontract law
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeObligační právo. II., Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních
dctitlealternativeczeSpeciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccess195 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN