page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2017-06-06T09:21:10Z
dcdateavailable2017-06-06T09:21:10Z
dcdateissued1922
dcidentifier000298190
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/12957
dcformatextent294 s.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectczepozemkové právo
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectczepozemkové reformy
dcsubjectczepozemkové vlastnictví
dcsubjectczepřevod vlastnictví
dcsubjectczepůda
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengreal property law
dcsubjectengreal property
dcsubjectengland reform
dcsubjectengland ownership
dcsubjectengsoil
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePozemková reforma : pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového a o tom, co se záborem souvisí
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN