SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStorch, František
dcdateaccessioned2017-06-09T10:52:49Z
dcdateavailable2017-06-09T10:52:49Z
dcdateissued1897
dcidentifier000573593
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13253
dcformatextentxi, 691 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem a nákladem J. Otty
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectczetrestní řízení
dcsubjectczeRakousko
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengprocedural criminal law
dcsubjectengcriminal procedure
dcsubjectengAustria
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeŘízení trestní rakouské. Díl 2.
dctypetrestni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessxi, 691 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN