SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2017-06-09T11:40:39Z
dcdateavailable2017-06-09T11:40:39Z
dcdateissued1930
dcidentifier000590858
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13281
dcformatextents. 396-404
dclanguagecze
dcpublisher[s.n.]
dcsubjectczeúzemní samospráva
dcsubjectczemístní finance
dcsubjectengregional administration
dcsubjectenglocal finance
dctitleczeŘízení rozpočtové u korporací územních
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccesss. 396-404
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN