DSpace banner

Národní hospodářství, finanční právo od r. 1919

Archive

Grundlagen, Grundgedanken und Kritik der tschechoslowakischen Bodenreform (Základy, základní myšlenky a kritika československé pozemkové reformy)
Mezinárodní úvěry : (plán "Ter Meulenův")
Slovník národohospodářský, sociální a politický. II. díl, [D-L]
Právo cenných papierov : zmenka, šek, tovarový záložný list
Slovník národohospodářský, sociální a politický. III. díl, [M-Ž]
O právní úpravě depositního, lombardního a komisního obchodu s cennými papíry : výklad zákona ze dne 10. října 1924, čís. 241 Sb. z. a n. o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů
Das Agrarproblem im neuen Europa
Vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky
Pojišťovací podvod : studie kriminálně-politická
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen (Německé hospodářské dějiny. Díl první, Od nejstarších dob až po současnost)
La crise du capitalisme et le problème de l'économie dirigée
Bestimmungen für den Holzhandel an der Produktenbörse in Olmütz (Ustanovení pro obchod se dřevem na komoditní burze v Olomouci)
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zweiter Band, Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525) (Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525))
Slovník národohospodářský, sociální a politický. I. díl, [A-Č]
Komentář k daňové reformě. Část I., Zákon o přímých daních
Alois Rašín : jeho život, dílo a doba
Handbuch der Politik. Vierter Band, Der wirtschaftliche Wiederaufbau (Der wirtschaftliche Wiederaufbau)
Zákony o pozemkové reformě s příslušnými nařízeními
Listy z dějin brněnského obchodu
Řízení rozpočtové u korporací územních