Národní hospodářství, finanční právo od r. 1919

Archive

Grundlagen, Grundgedanken und Kritik der tschechoslowakischen Bodenreform (Základy, základní myšlenky a kritika československé pozemkové reformy)
Bestimmungen für den Holzhandel an der Produktenbörse in Olmütz (Ustanovení pro obchod se dřevem na komoditní burze v Olomouci)
Englišova šedesátka : ke dni 17. srpna 1940
Kupní síla peněz, výše důchodů a úroková míra, jich souvislost a příčiny určující jich změny (se zvláštním zřetelem k vývoji nejnovějších peněžních poměrů)
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zweiter Band, Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525) (Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525))
Právo cenných papierov : zmenka, šek, tovarový záložný list
O právní úpravě depositního, lombardního a komisního obchodu s cennými papíry : výklad zákona ze dne 10. října 1924, čís. 241 Sb. z. a n. o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů
Pojišťovací podvod : studie kriminálně-politická
Korporační řád a hospodářství fašistické Italie
Slovník národohospodářský, sociální a politický. I. díl, [A-Č]
Komentář k daňové reformě. Část I., Zákon o přímých daních
Alois Rašín : jeho život, dílo a doba
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen (Německé hospodářské dějiny. Díl první, Od nejstarších dob až po současnost)
Námezdní práce a kapitál
Německá teorie státního hospodářství. Část prvá, Základy teorie státního hospodářství a její vývoj v Německu v devatenáctém století (Základy teorie státního hospodářství a její vývoj v Německu v devatenáctém století)
Universalismus jako metoda hospodářské vědy : kritický rozbor Spannovy hospodářské teorie
Zákony o pozemkové reformě s příslušnými nařízeními
Samosprávné finance. Oddíl první, Otázka samosprávných financí v Československu. Oddíl druhý, Právní úprava samosprávných financí z r. 1930 v Československu (Otázka samosprávných financí v Československu)
Československá finanční politika : nástin vývoje v letech 1918-1930
Das Agrarproblem im neuen Europa
Slovník národohospodářský, sociální a politický. II. díl, [D-L]
Naše berní právo : základy právních předpisů o daních a veřejných dávkách. Část všeobecná
Nástin československého práva finančního
Československé daňové zákony : obsahují československé zákony o přímých daních, státních a autonomních přirážkách, vojenské taxe, finančním hospodářství obcí a j. v.
Listy z dějin brněnského obchodu
Nové směry v obchodní politice : (hospodářský nacionalismus - clearing - kompensace)
Základní pojmy obecného finančního práva : kritická studie
Handbuch der Politik. Vierter Band, Der wirtschaftliche Wiederaufbau (Der wirtschaftliche Wiederaufbau)
Řízení rozpočtové u korporací územních
Vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky
Naše berní právo : základy právních předpisů o daních a veřejných dávkách. Část zvláštní
Revision des Friedensvertrages : eine Fortsetzung von "Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages"
Kvantitní teorie peněz : její dogmatický vývoj a kritika
La crise du capitalisme et le problème de l'économie dirigée
Slovník národohospodářský, sociální a politický. III. díl, [M-Ž]
Mezinárodní úvěry : (plán "Ter Meulenův")