DSpace banner

Národní hospodářství, finanční právo od r. 1919

Archive

Grundlagen, Grundgedanken und Kritik der tschechoslowakischen Bodenreform (Základy, základní myšlenky a kritika československé pozemkové reformy)
Mezinárodní úvěry : (plán "Ter Meulenův")
Slovník národohospodářský, sociální a politický. II. díl, [D-L]
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Zweiter Band, Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525) (Vom Ende der Hohenstaufen bis auf die Bauernkriege (ungefähr 1270-1525))
Právo cenných papierov : zmenka, šek, tovarový záložný list
Slovník národohospodářský, sociální a politický. III. díl, [M-Ž]
O právní úpravě depositního, lombardního a komisního obchodu s cennými papíry : výklad zákona ze dne 10. října 1924, čís. 241 Sb. z. a n. o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů
Deutsche Wirtschaftsgeschichte : von der Urzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Bis zum Ende der Hohenstaufen (Německé hospodářské dějiny. Díl první, Od nejstarších dob až po současnost)
Das Agrarproblem im neuen Europa
Vývoj a právní povaha vlastníkovy hypoteky
Pojišťovací podvod : studie kriminálně-politická
La crise du capitalisme et le problème de l'économie dirigée
Bestimmungen für den Holzhandel an der Produktenbörse in Olmütz (Ustanovení pro obchod se dřevem na komoditní burze v Olomouci)
Slovník národohospodářský, sociální a politický. I. díl, [A-Č]
Komentář k daňové reformě. Část I., Zákon o přímých daních
Alois Rašín : jeho život, dílo a doba
Handbuch der Politik. Vierter Band, Der wirtschaftliche Wiederaufbau (Der wirtschaftliche Wiederaufbau)
Zákony o pozemkové reformě s příslušnými nařízeními
Listy z dějin brněnského obchodu
Řízení rozpočtové u korporací územních