page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorotherMatoušek, Josef
dcdateaccessioned2022-05-26T06:46:51Z
dcdateavailable2022-05-26T06:46:51Z
dcdateissued1927
dcidentifier000320976
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30315
dcformatextent255 s.
dclanguagecze
dcpublisherTiskem a nákladem Pražské akciové tiskárny
dcsubjectczedaně z příjmů
dcsubjectczedomovní daň
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczepozemková daň
dcsubjectczepřímé daně
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengdirect taxation
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectenghouse tax
dcsubjectengincome tax
dcsubjectengland taxation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZákon o přímých daních. Díl I., (Daň důchodová I. Výdělková všeobecná II. Výdělková zvláštní III. Pozemková IV. Domovní V. Rentová VI. Tantiemová a z vyššího služného VII.)
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN