Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2023-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFux, Boleslav
dccontributorauthorWichta, Eduard
dcdateaccessioned2021-11-26T10:08:54Z
dcdateavailable2021-11-26T10:08:54Z
dcdateissued1932
dcidentifier000617516
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/30123
dcformatextent194 s, 3 slož. příl.
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Orbis
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczemístní finance
dcsubjectczeúzemní samospráva
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectenglocal finance
dcsubjectengregional administration
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeSamosprávné finance. Oddíl první, Otázka samosprávných financí v Československu. Oddíl druhý, Právní úprava samosprávných financí z r. 1930 v Československu
dctitlealternativeczeOtázka samosprávných financí v Československu
dctitlealternativeczePrávní úprava samosprávných financí z r. 1930 v Československu
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-01-01