page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠebánek, Jindřich
dccontributorauthorMayer, Jindřich
dccontributorauthorBalbinder, Karel
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:11Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:11Z
dcdateissued1928
dcidentifier000288306
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1335
dcformatextent203 s.
dclanguagecze
dcpublisherObchodní gremium
dcsubjectczeobchod
dcsubjectczehospodářské dějiny
dcsubjectczeBrno (Česko)
dctitleczeListy z dějin brněnského obchodu
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccess203 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN