page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNiederle, Lubor
dcdateaccessioned2016-08-11T12:09:07Z
dcdateavailable2016-08-11T12:09:07Z
dcdateissued1925
dcidentifier000102620
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1331
dcformatextentxv, 205 s., mapy
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Bursíka & Kohouta
dcsubjectczeSlované -- dějiny
dcsubjectczeGallové
dcsubjectczeGermáni
dcsubjectczeSarmaté
dcsubjectczeSkytové
dcsubjectczestarověk
dcsubjectczeEvropa -- dějiny
dctitleczeSlovanské starožitnosti. [Oddíl historický]. Díl I, Původ a počátky národa slovanského. Svazek I
dctitlealternativeczeOddíl historický
dctitlealternativeczePůvod a počátky národa slovanského
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcdescriptionedition2. vyd.
dcrightsopenaccessxv, 205 s., mapy
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN