SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSieniawski, Karol Emil
dcdateaccessioned2016-08-11T12:04:19Z
dcdateavailable2016-08-11T12:04:19Z
dcdateissued[1920]
dcidentifier000278091
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1378
dcformatextent469, x s.
dclanguagepol
dcpublisherFiszer i Majewski
dcsubjectczeSlované
dcsubjectczeEvropa střední -- dějiny
dcsubjectczeEvropa střední
dctitlepolDzieje słowian zachodnio-północnych
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialWarszawa
dcdescriptioneditionWyd. 2.
dcrightsopenaccess469, x s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN