page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorObrdlík, Antonín
dcdateaccessioned2018-02-28T08:34:24Z
dcdateavailable2018-02-28T08:34:24Z
dcdateissued1937
dcidentifier000185712
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/13973
dcformatextent262 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczesociologie povolání
dcsubjectczeprofese
dcsubjectczesociologie
dcsubjectengsociology of occupations
dcsubjectengprofessions
dcsubjectengsociology
dctitleczePovolání a veřejné blaho : prestiž povolání a veřejné blaho ve světle sociálních postojů
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN