Abstract(s)

Kniha pojednává o nálezu římského denáru z Vyškovce. Archeologický a historický význam nálezu.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOndrouch, Vojtěch
dcdateaccessioned2016-08-11T12:05:09Z
dcdateavailable2016-08-11T12:05:09Z
dcdateissued1934
dcidentifier000305099
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1412
dcdescriptionabstractKniha pojednává o nálezu římského denáru z Vyškovce. Archeologický a historický význam nálezu.
dcformatextent143 s. + xxiii tabulek
dclanguageger
dcpublisherUčená společnost Šafaříkova
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczenumismatika
dcsubjectczedenár
dcsubjectczeVyškovec(Česko)
dctitlegerDer Römische Denarfund von Vyškovce aus der Frühkaiserzeit
dctitlealternativeNález římského denáru z raného období císařství u Vyškovce
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess143 s. + xxiii tabulek
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN