page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVážný, Jan
dcdateaccessioned2019-02-14T14:12:51Z
dcdateavailable2019-02-14T14:12:51Z
dcdateissued1924
dcidentifier000503101
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/14297
dcformatextent140 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnické fakulty University Komenského v Bratislavě
dcsubjectczeřímské právo
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectengRoman law
dcsubjectengbonds
dctitleczeŘímské právo obligační. Část I.
dctyperimske-pravo
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN