SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtúr, Ľudovít
dccontributoreditorJirásek, Josef
dcdateaccessioned2016-08-11T12:06:43Z
dcdateavailable2016-08-11T12:06:43Z
dcdateissued1931
dcidentifier000307032
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1457
dcformatextent246 s., [2] l. obr. příl.
dclanguagecze
dclanguageger
dcpublisherNákladem Učené společnosti Šafaříkovy
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczekultura
dcsubjectczeSlované
dcsubjectczeEvropa západní
dcsubjectczeEvropa východní
dctitlegerDas Slawenthum und die Welt der Zukunft
dctitlealternativeczeSlovanstvo a svět budoucnosti
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccess246 s., [2] l. obr. příl.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN