Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMarcha, Jaroslav
dcdateaccessioned2016-08-11T11:57:44Z
dcdateavailable2016-08-11T11:57:44Z
dcdateissued1921
dcidentifier000600100
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1514
dcformatextent192 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Hospodářsko-politické knižnice
dcsubjectczevlastnické vztahy
dcsubjectczepozemkové vlastnictví
dcsubjectengland ownership
dcsubjectengproperty relations
dctitleczeJak se bude postupovati při parcelaci panské půdy? : Nezbytná příručka pro domovináře, domkáře, malorolníky, jakož i ty, kdož čekají na parcelaci půdy velkostatkářské aneb mají s ní co činiti
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01