page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrčmář, Jan
dcdateaccessioned2019-10-16T07:47:21Z
dcdateavailable2019-10-16T07:47:21Z
dcdateissued1929
dcidentifier000300209
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15242
dcformatextent340 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengreparations
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávo občanské. III., Právo obligační
dctitlealternativeczePrávo obligační
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01