page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeiss, Egon
dcdateaccessioned2019-10-21T12:20:47Z
dcdateavailable2019-10-21T12:20:47Z
dcdateissued1924
dcidentifier000512942
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15510
dcformatextents. 84-189
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Ministerstva spravedlnosti
dcsubjectczedluhopisy
dcsubjectczekupní smlouvy
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectengbonds
dcsubjectengpurchasing contracts
dcsubjectengreparations
dctitleczeObligační právo (smlouva směnná, smlouva kupní, nájem a pacht, smlouvy pracovní, společenství statků, smlouvy odvážné) a náhrada škody : návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. Část druhá, Důvodová zpráva
dctitlealternativeczeDůvodová zpráva
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01