page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGottwald, Klement
dcdateaccessioned2019-11-15T14:04:24Z
dcdateavailable2019-11-15T14:04:24Z
dcdateissued1948
dcidentifier000287323
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15682
dcformatextent78 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczespolečenské vědy
dcsubjectczekomunismus
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengsocial sciences
dctitleczeKupředu, zpátky ni krok ! : sborník projevů předsedy vlády a dokumentů ze dnů 17.-29. února 1948. Akční program nové Gottwaldovy vlády, přednesený v ÚNS dne 10. března 1948
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2023-04-01