page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLoubal, František
dcdateaccessioned2019-11-18T14:47:02Z
dcdateavailable2019-11-18T14:47:02Z
dcdateissued1945
dcidentifier000288211
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15698
dcformatextent107 s., obr. příl.
dclanguagecze
dcpublisherNovela
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczekoncentrační tábory
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectczevězeňství
dcsubjectenghistory
dcsubjectengconcentration camps
dcsubjectengWorld War (1939-1945)
dcsubjectengprison administration
dctitleczeLidé beze jména
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBrno
dcdescriptioneditionVyd. 1.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01