Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2045-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPeřich, Leopold
dcdateaccessioned2019-11-21T10:46:01Z
dcdateavailable2019-11-21T10:46:01Z
dcdateissued1941
dcidentifier000496263
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15798
dcformatextent33 s.
dclanguagecze
dcpublishernákladem Vyšehradu
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectczeČechy (Česko) -- náboženské poměry
dcsubjectengchurch history
dcsubjectengBohemia (Czechia) -- religious conditions
dctitleczeČechy předhusitské : úvahy o náboženském hnutí v Čechách před Husem
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2045-01-01