page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHolinka, Rudolf
dcdateaccessioned2020-02-18T13:13:38Z
dcdateavailable2020-02-18T13:13:38Z
dcdateissued1933
dcidentifier000014106
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15962
dcformatextent147 s.
dclanguagecze
dclanguagelat
dcpublisherFilosofická fakulta University Komenského
dcsubjectczeJan z Jenštejna, 1350-1400
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectengchurch history
dctitleczeCírkevní politika arcibiskupa Jana z Jenštejna za pontifikátu Urbana VI. : studie z dějin velikého schismatu západního
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2024-01-01