page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrčmář, Jan
dccontributorauthorHácha, Emil
dccontributorauthorSommer, Otakar
dcdateaccessioned2020-03-06T13:03:23Z
dcdateavailable2020-03-06T13:03:23Z
dcdateissued1928
dcidentifier000284639
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15974
dcformatextent55 s.
dclanguagecze
dcpublisherUniverzita Komenského. Právnická fakulta
dcsubjectczeosobnosti
dcsubjectczeprávníci
dcsubjectengcelebrities
dcsubjectenglawyers
dctitleczeJosef Stupecký : in memoriam : se zlomkem překladu obecného zákoníka občanského, pořízeným prací Josefa Stupeckého
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2021-01-01