Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2026-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSchiller, Jindřich
dcdateaccessioned2020-03-06T13:08:34Z
dcdateavailable2020-03-06T13:08:34Z
dcdateissued1921
dcidentifier000284494
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/15982
dcformatextent47 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Jednoty bratrské
dcsubjectczenáboženské společnosti
dcsubjectczecírkevní dějiny
dcsubjectengreligious societies
dcsubjectengchurch history
dctitleczeJednota bratrská : její učení a řád
dctitlealternativeczeJednota bratrská : její vznik, vývoj, učení a řád
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2026-01-01