page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMendl, Bedřich
dcdateaccessioned2016-08-11T12:13:31Z
dcdateavailable2016-08-11T12:13:31Z
dcdateissued1926
dcidentifier000308009
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1636
dcformatextent203 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Klubu Historického
dcsubjectczesociální poměry
dcsubjectczestát a právo -- dějiny -- 14. století
dcsubjectczecechy
dcsubjectczeměsta
dcsubjectczeobce
dcsubjectczesociální konflikty
dctitleczeSociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku
dctypepravni-dejiny
dctermsspatialPraha
dcdescriptionnoteczeSeparát z: Český časopis historický. Roč. 30. a násl.
dcrightsopenaccess203 s.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN