Abstract(s)

Kniha obsahuje následující kapitoly: I. Úvod; II. Perspektivy kultury; III. Historické kategorie hospodářství; IV. Problém Střední Evropy; V. V tyranii.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2036-09-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJellinek, Fritz
dcdateaccessioned2016-08-11T12:04:14Z
dcdateavailable2016-08-11T12:04:14Z
dcdateissued[1935]
dcidentifier000287024
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1638
dcdescriptionabstractczeKniha obsahuje následující kapitoly: I. Úvod; II. Perspektivy kultury; III. Historické kategorie hospodářství; IV. Problém Střední Evropy; V. V tyranii.
dcformatextent320 s.
dclanguageger
dcpublisherEuropa Verlag
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczepolitické dějiny
dctitlegerDie Krise des Bürgers
dctitlealternativeczeKrize občana
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialZürich
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2036-09-01