Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2050-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorNovák, Karel
dcdateaccessioned2020-06-22T09:39:43Z
dcdateavailable2020-06-22T09:39:43Z
dcdateissued1930
dcidentifier000293544
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/16542
dcformatextentxxi, 580 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczestát a právo -- dějiny
dcsubjectczeČesko
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengCzechia
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectcze1919-1939
dctitleczeObecný občanský zákoník platný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se zákony doplňujícími
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition3., opr. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2050-01-01