page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeingart, Miloš
dcdateaccessioned2016-08-11T12:05:36Z
dcdateavailable2016-08-11T12:05:36Z
dcdateissued1922
dcidentifier000273134
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1659
dcformatextent246 s.
dclanguagecze
dcpublisherUniversita Komenského. Filosofická fakulta
dcsubjectczecírkevněslovanské rukopisy
dcsubjectczejazyková analýza
dcsubjectczeByzanc
dcsubjectenghistoriography
dcsubjectengChurch Slavic manuscripts
dcsubjectengByzantine Empire
dctitleczeByzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část I.
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialV Bratislavě
dcdescriptionnoteczeObsahuje přívazek: Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část II. / Miloš Weingart
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN