page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMencl, Václav
dcdateaccessioned2016-08-11T12:07:20Z
dcdateavailable2016-08-11T12:07:20Z
dcdateissued1938
dcidentifier000384286
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1667
dcformatextentviii, 230 s. : il., 20 l. obr. příl.
dclanguagecze
dcpublisherUčená společnost Šafaříkova v Bratislavě
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczestředověk
dcsubjectczeSlovensko
dcsubjectczeUhersko
dctitleczeStředověká města na Slovensku
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialBratislava
dcrightsopenaccessviii, 230 s. : il., 20 l. obr. příl.
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN