SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDuguit, Léon
dcdateaccessioned2016-08-11T12:14:59Z
dcdateavailable2016-08-11T12:14:59Z
dcdateissued1924
dcidentifier000311827
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/1691
dcformatextent182 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczestát a právo - teorie
dcsubjectczenárody
dcsubjectczeprávní filozofie
dcsubjectczeprávo na sebeurčení
dcsubjectczestát
dcsubjectczesvoboda
dcsubjectczesvrchovanost státu
dctitleczeSvrchovanost a svoboda
dctypepravni-teorie
dctermsspatialPraha
dccontributortranslatorNovák, Karel
dccontributortranslatorMarhan, Jan
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN