Issue 6, Volume 3, 1930 (Moderní stát : revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní)