Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2054-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRanković, Aleksandar
dcdateaccessioned2020-10-26T13:56:18Z
dcdateavailable2020-10-26T13:56:18Z
dcdateissued[1950]
dcidentifier000304293
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18155
dcformatextent80 s.
dclanguageslo
dcpublishernakladatel není známý
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczeJugoslávie
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengYugoslavia
dctitlesloReferát o organizačnej činnosti KSJ : referát prednesený na V. kongrese KSJ
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialMísto vydání není známé
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2054-01-01