Abstract(s)

Kniha se skládá z následujících kapitol: Ideály nového světa ; Porážka Německa a jeho spojenců ; Nabídka míru ze strany Vídně státům Dohody i jednotlivým národům ; Malá dohoda

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorOpočenský, Jan
dcdateaccessioned2020-11-05T12:57:14Z
dcdateavailable2020-11-05T12:57:14Z
dcdateissued[1931]
dcidentifier000315063
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18503
dcdescriptionabstractczeKniha se skládá z následujících kapitol: Ideály nového světa ; Porážka Německa a jeho spojenců ; Nabídka míru ze strany Vídně státům Dohody i jednotlivým národům ; Malá dohoda
dcformatextent464 s.
dclanguageger
dcpublisherAvalun Verlag
dcsubjectczeMalá dohoda (1920-1939)
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczeEvropa střední
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengEurope, Central
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitlegerUmsturz in Mitteleuropa : der zusammenbruch Österreich-Ungarns und die Geburt der kleinen Entente
dctitlealternativeczePřevrat ve střední Evropě: zhroucení Rakouska-Uherska a vznik Malé dohody
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialHellerau bei Dresden
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01