Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2060-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2020-11-09T12:13:59Z
dcdateavailable2020-11-09T12:13:59Z
dcdateissued1939
dcidentifier000306311
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18735
dcformatextent300 s.
dclanguagecze
dcpublisherOrbis
dcsubjectczeWeyr, František, 1879-1951
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeprávní věda
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengjurisprudence
dctitleczeSborník prací k poctě šedesátých narozenin Františka Weyra : 25.IV.1939
dctitlealternativeczeFrantišek Weyr
dctitlealternativeczeO některých problémech menšinového práva
dctitlealternativeczeStředověký stát stavovský a moderní stát konstituční
dctitlealternativeczePříspěvek na nauce o vzniku norem právních
dctitlealternativeczeÚstava
dctitlealternativeczeZnalost zákona a právní věda
dctitlealternativeczeHospodářská "Theorie" a hospodářská "Politika"
dctitlealternativeczeK právní povaze nesporného řízení
dctitlealternativeczeGenerální normy a konkretní akty
dctitlealternativeczePovaha hospodářské historie
dctitlealternativeczeSpolečný státní rozpočet s hlediska práva ústavního
dctitlealternativeczeNěkolik myšlenek o idealismu a realismu ve vědách právních
dctitlealternativeczePrávní platnost myšlení analogického
dctitlealternativeczePrávo kogentní a dispozitivní v pojetí Weyrově
dctitlealternativeczeVeřejná správa hospodářství
dctitlealternativeczePoznámky k úpravě povinnosti k náhradě škody podle osnovy čsl. obč. zák.
dctitlealternativeczeMoc vládní a výkonná jako ústavodárce a zákonodárce
dctitlealternativeczeObecné pojmy nauky o nemožnosti plnění
dctitlealternativeczeAutonomie práva mezinárodního a právní povaha mezinárodních smluv
dctitlealternativeczePoznámky k problému náhrady škody, způsobené nezákonným výkonem veřejné moci
dctitlealternativeczePrávní věda v klasifikaci věd
dctitlealternativesloK otázce jednání právného
dctitlealternativeczeHaagská ujednání a československá osnova zákona o státním občanství
dctitlealternativeczePrávní norma a trestní sankce
dctitlealternativeczeO normativním poznání
dctitlealternativeczeVýznam kodifikace soukromého práva
dctitlealternativeczeČtvrtá podmínka
dctitlealternativeczeK metodologii právní historie
dctitlealternativeczePrávo praetorské v pojetí klasické jurisprudence
dctitlealternativeczeProblém důsledku principu náboženské svobody
dctitlealternativeczeBankingprinciple a teorie hospodářské krise
dctypepravni-teorie
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2060-01-01