Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2047-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFierlinger, Zdeněk
dccontributorotherGottwald, Klement
dcdateaccessioned2020-11-10T10:11:09Z
dcdateavailable2020-11-10T10:11:09Z
dcdateissued1946
dcidentifier000294162
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18743
dcformatextent427 s., [16] s. fot. příl.
dclanguagecze
dcpublisherPráce
dcsubjectczedějiny
dcsubjectczediplomacie
dcsubjectczeokupace
dcsubjectczepolitické dějiny
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectenghistory
dcsubjectengdiplomacy
dcsubjectengmilitary occupation
dcsubjectengpolitical history
dcsubjectengWorld War (1939-1945)
dcsubjectcze1939-1945
dctitleczeOd Mnichova po Košice : svědectví a dokumenty 1939-1945
dctitlealternativeczeVýbor z rozhlasových projevů Zdeňka Fierlingra, velvyslance ČSR v SSSR ; [s předmluvou Joži Davida a s doslovem Klementa Gottwalda]
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatialPraha
dccontributorauthor-of-introductionDavid, Joža
dcdescriptionedition1. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2047-01-01