page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorTilsch, Emanuel
dccontributorotherSvoboda, Emil
dcdateaccessioned2020-11-11T11:15:02Z
dcdateavailable2020-11-11T11:15:02Z
dcdateissued1925
dcidentifier000293223
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18803
dcformatextent205 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Spolku československých právníků "Všehrd"
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeobčanskoprávní vztahy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengcivil-law relations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeObčanské právo. Část všeobecná
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialPraha
dcdescriptionedition3. vyd.
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN