Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2052-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributoreditorMilota, Albert
dccontributorotherHrabánek, Jan
dcdateaccessioned2020-11-18T09:15:46Z
dcdateavailable2020-11-18T09:15:46Z
dcdateissued1933
dcidentifier000292472
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/18883
dcformatextent489 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Právnického knihkupectví a nakladatelství V. Linhart
dcsubjectczeautorské právo
dcsubjectczetiskové právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcopyright
dcsubjectengpress law
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNové československé právo tiskové : ochrana cti, tiskové novely, slovenské tiskové zákony at.d.
dctypeobcanske-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2052-01-01