SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŘezáč, Vladimír
dcdateaccessioned2020-12-02T16:34:54Z
dcdateavailable2020-12-02T16:34:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/19525
dclanguagecze
dcsubjectczesoudy
dcsubjectczepřetížení soudů
dcsubjectczejustiční správa
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengjudiciary system
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeJak lze ulehčiti soudům prací nadmíru přetíženým
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CeskePravo/12-1930-8/#2
dcdescriptionpagination58-60
dcdescriptionpdfpagerange1-3