page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský
dcdateaccessioned2020-11-24T08:14:55Z
dcdateavailable2020-11-24T08:14:55Z
dcdateissued[1946]
dcidentifier000627000
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/20265
dcformatextent147 s.
dclanguagecze
dcpublisherZemský národní výbor
dcsubjectczegrafické informace
dcsubjectczeplánování
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectenggraphic information
dcsubjectengplanning
dcsubjectengeconomic policy
dctitleczePřehled grafických prací Zemského studijního a plánovacícho ústavu v Brně zpracovaných do konce roku 1946
dctypeostatni-nepravni-fond
dctermsspatial[S.l.]
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN