Abstract(s)

Řeč, jíž zahájil přednášky na právnické fakultě Masarykovy university v Brně

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKallab, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-02-02T12:09:23Z
dcdateavailable2021-02-02T12:09:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/24027
dcdescriptionabstractczeŘeč, jíž zahájil přednášky na právnické fakultě Masarykovy university v Brně
dclanguagecze
dcsubjectczeMasarykova univerzita. Právnická fakulta
dcsubjectczestudium a výuka
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczevysoké školy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeBrno (Česko)
dcsubjectengstudy and teaching
dcsubjectenglaw
dcsubjectenguniversities and colleges
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengBrno (Czechia)
dctitleczeSmysl a cíl studia právnického
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/2-1919-4/#1
dcdescriptionpagination211-217
dcdescriptionpdfpagerange1-7