Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2023-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dccontributorauthorChytil, Alois
dcdateaccessioned2021-03-29T07:08:41Z
dcdateavailable2021-03-29T07:08:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26644
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - In memoriam Osvald Janoty ; Rozdíl mezi pražskou a brněnskou školou ; K výkladu § 11 vládního nařízení č. 76/36 Sb. z a n. o zemědělském vyrovnacím řízení
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/19-1936-3/#6
dcdateembargoend2023-01-01
dcdescriptionpagination196-197
dcdescriptionpdfpagerange1-2