SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBadik, Vojtěch
dcdateaccessioned2021-04-15T06:49:17Z
dcdateavailable2021-04-15T06:49:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27598
dclanguageslo
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczelesní hospodářství
dcsubjectczeochrana lesa
dcsubjectczepřestupky
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectczeRakousko-Uhersko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengforest management
dcsubjectengforest conservation
dcsubjectengcontraventions (criminal law)
dcsubjectenglegal regulations
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectengAustro-Hungarian Monarchy
dctitlesloLesoporiadkové prestúpenia v uh. lesnom zákone (zák. čl. XXXI./1879) a v zákone o zatýmnej ochrane lesov /zák. č. 37/1928) (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/15-1933-8/#4
dcdescriptionpagination321-325
dcdescriptionpdfpagerange1-5