SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVolkar, Andrej
dcdateaccessioned2021-05-06T15:22:31Z
dcdateavailable2021-05-06T15:22:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28720
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczejurisdikce
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengjurisdiction
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeÚčast občanstva v jurisdikci okresních a župních úřadů
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/SbornikVedPravnichAStatnich/20-1920-2/#3
dcdescriptionpagination249-270
dcdescriptionpdfpagerange1-22