Issue 3-4, Volume 20, 1920 (Sborník věd právních a státních)