Issue Obsah, Volume 30, 1930 (Sborník věd právních a státních)